Miao Xiaochun: Changjiang International Photography & Video Biennale, Chongqing Changjiang Museum of Contemporary Art, Chongqing, China (group exhibition)
Miao Xiaochun: Changjiang International Photography & Video Biennale, Chongqing Changjiang Museum of Contemporary Art, Chongqing, China (group exhibition)
April 26, 2015 - July 26, 2015
Cui Xiuwen: "Plan To Enter The Neighborhood," Chengdu Jinjiang Museum, Chengdu, China (group exhibition)
Cui Xiuwen: "Plan To Enter The Neighborhood," Chengdu Jinjiang Museum, Chengdu, China (group exhibition)
February 28, 2015 - April 15, 2015