Miao Xiaochun: Changjiang International Photography & Video Biennale, Chongqing Changjiang Museum of Contemporary Art, Chongqing, China (group exhibition)
Miao Xiaochun: Changjiang International Photography & Video Biennale, Chongqing Changjiang Museum of Contemporary Art, Chongqing, China (group exhibition)
April 26, 2015 - July 26, 2015